header image
Ispiti > Specijalistički predmeti

Specijalistički predmeti studijski smjer - SPORTSKA REKREACIJA                    

Metodika sportske rekreacije u turizmu

doc.dr.sc. Drena Trkulja-Petković 

·       

METODIKA SPORTSKE REKREACIJE U TURIZMU:

30.10.2013. u 9.30

21.11.2013. u 13 sati

10.12.2013. u 10 sati

14.1.2014. u 13 sati

11.2.2014. u 10 sati

 

 

KONZULTACIJE:

Ponedjeljkom od 11-13 sati u kabinetu 119

Telefonom:  01/ 3658 71901/ 3658 71901/ 3658 7198 719 ili mail-om: drena.trkulja-petkovic@kif.hr

 

NAPOMENA:

Ispit je potrebno prijaviti najkasnije 7 dana prije termina na jedan od dva načina:

1.    Predajom (ubacivanjem) prijavnice u sandučić na vratima kabineta 119;

2.    Telefonskom prijavom ispita na 01 3658 71901 3658 71901 3658 719

3.    iznimno, studenti mogu telefonskim putem dogovoriti i neki drugi termin za ispit.

 

Zbog objektivnih razloga, nemoguće je pola godine dana unaprijed garantirati da će se svi predviđeni ispitni termini održati prema planu pa se predlaže studentima telefonska provjera istih.

 

 

Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme i Sportska rekreacija

prof.dr.sc. Mirna Andrijašević 

 

GODINA

STUDENI

PROSINAC

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

PREDMET

DATUM

SAT

DATUM

SAT

DATUM

SAT

DATUM

SAT

DATUM

SAT

SPORTSKA REKREACIJA

6.

13.00

4.

13.00

29.

11.00

5.

11.00

12.

11.00

 

GODINA

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

PREDMET

DATUM

SAT

DATUM

SAT

 

DATUM

 

SAT

DATUM

SAT

DATUM

SAT

DATUM

SAT

SPORTSKA REKREACIJA

9.

12.00

7.

12.00

11.

11.00

2.

11.00

-.

-

10.

11.00

 

NAPOMENA

*izlazak na ispit je potrebno prijaviti najmanje 3 dana prije ispitnog termina

  • mirna.andrijasevic@kif.hr
  • 01/3658-72001/3658-7208-720

 

 

SPORTSKO-REKREACIJSKA MEDICINA

dr.sc. Marija Rakovac

Dan

Datum

Vrijeme

Utorak

05.11.2013.

16 sati

Utorak

03.12.2013.

16 sati

Utorak

17.12.2013.

16 sati

Utorak

14.01.2014.

16 sati

Ponedjeljak

03.02.2014.

12 sati

Ponedjeljak

16.06.2014.

12 sati

Izlazak na ispit obavezno prethodno najaviti e-mailom (marija.rakovac@kif.hr)! 

 

 

 

 


PRILAGOĐENE TJELESNE AKTIVNOSTI

prof.dr.sc. Dubravka Ciliga 

  ISPITNI ROKOVI ZA AK.GOD. 2012/13.

  • Kolegij:KINEZITERAPIJA
  • Kolegij:SPORT OSOBA S INVALIDITETOM
  • Kolegij:PRILAGOĐENE TJELESNE AKTIVNOSTI

Mjesec

Dan

Vrijeme

Siječanj 2014.

29.

10:00

Veljača 2014.

13.

10:00

Ožujak 2014.

20.

17:00

Travanj 2014.

15.

17:00

Svibanj 2014.

26.

17:00

Lipanj 2014.

17. i 30.

10:00

Rujan 2014.

02. i 18.

10:00

Studeni 2013.

18.

17.00

Prosinac 2013.

18.

17.00


Studenti su dužni prijaviti izlazak na ovaj ispitni rok ubacivanjem prijavnice u sandučić i upisivanjem imena i prezimena na spisak koji se nalazi na vratima kabineta 115 sedam (7) dana ranije do 12.00 sati.

 

Ekonomika sportske rekreacije

prof.dr.sc. Mato Bartoluci

STUDENTI NE MOGU PRISTUPITI ISPITU UKOLIKO NEMAJU POTPIS IZ PREDMETA KOJI POLAŽU!

 

ISPITNI ROKOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014. STRUČNI STUDIJ, SVI PREDMETI:


Mjesec

Dan

Prijave za ispit zaprimaju se ubacivanjem prijavnice u sandučić na vratima kabineta prof.dr.sc. Mate Bartoluci i dr.sc. Sanele Škorić (br. 121) do:

Studeni

8

6.11.2013. (srijeda) do 13.00 sati

Prosinac

13

11.12.2013. (srijeda) do 13.00 sati

Siječanj

31

29.1.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Veljača

14

12.2.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Ožujak

14

12.3.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Travanj

18

16.4.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Svibanj

16

14.5.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Lipanj

20

18.6.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Srpanj  

4

2.7.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Kolovoz 

29

27.8.2014. (srijeda) do 13.00 sati

Rujan

12

10.9.2014. (srijeda) do 13.00 sati

 

 

NAPOMENA: nužno je provjeriti listu studenata koji mogu izaći na određeni rok, a koja se uobičajeno nalazi na internet stranicama pojedinih predmeta, te na vratima kabineta prof.dr.sc. Mate Bartoluci i to od dana do kada traju prijave za pojedini ispitni rok. Na listi će biti objavljeno i točno vrijeme održavanja ispita.

 

 

SPECIJALISTIČKI PRETDMETI IZ ATLETIKE KOD doc.dr.sc. D. Harasina

doc.dr.sc. Dražen Harasin

ISPIT SE ODRŽAVA  UTORAKOM U 09:00 SATI UZ PRETHODAN DOGOVOR

 

SPECIJALISTIČKI PRETDMETI IZ ATLETIKE KOD prof.dr.sc. V. Babić

5.11.2013.  u 16 sati

 3.12.2013.  u 16 sati

 27.1.2014.  u 16 sati

 10.2.2014.  u 16 sati

 11.3.2014.  u 10 sati

 29.4.2014.  u 10 sati

19.5.2014.  u 14 sati

16.6.2014.  u 16 sati

 01.9.2014.  u 14 sati

 

Molim studente da se najave i dogovore ispitni termin na e-mail: vesna.babic@kif.hr

 

SOCIOLOGIJA SLOBODNOG VREMENA,

KOMUNIKOLOGIJA U SPORTU

prof.dr.sc. Benjamin Perasović

dr.sc.Sunčica Bartoluci, pred.

 

Konzultacije se održavaju srijedom od 12:00-13:00 u kabinetu 141/1.

Studenti su obavezni ispitu pristupiti sa unaprijed potvrđenom prijavnicom.

 

25.11.2013. u 15:00

03.02.2014. u 10:00

18.02.2014. u 10:00

14.04.2014. u 15:00

10.06.2014. u 10:00

02.07.2014. u 12:00

28.08.2014. u 10:00

 

11.09.2014. u 10:00.

 

 

 

 

 

Specijalistički predmeti studijski smjer -NOGOMET

doc.dr.sc. Valentin Barišić 

Ispiti u akademskoj 2013./14. godini iz svih specijalističkih predmeta usmjerenja NOGOMET  održavat će se četvrtkom u 08:30 sati.

Termin konzultacija: srijeda od 10:00 - 11:30 sati

 

 

Specijalistički predmeti studijski smjer - FITNES

TERMINI ISPITNIH ROKOVA ZA SMJER FITNES (PREDMETI: KINEZIOLOŠKA ANALIZA, ANTROPOLOŠKA ANALIZA, PREHRANA U FITNESU, METODIKA KARDIO-FITNESA, PROGRAMIRANJE I KONTROLA U FITNESU) ZA AK. 2013./14. GODINU:

 

19.11.2013. u 16.00

17.12.2013. u 16.00

21.01.2014. u 16.00

11.02.2014 u 08.00

18.03.2014. u 08.00

22.04.2014 u 08.00

20.05.2014. u 08.00

10.06.2014. u 08.00

01.07.2014. u 08.00

03.09.2014. u 08.00

 

Termini završnih ispita iz Fitnesa (za ovaj semestar) su:

 09.04. u 12.30

14.05. u 12.30

12.06. u 09.30

03.09. u 09.30

 

UPUTE ZA POLAGANJE ISPITA

Smjer „Fitnes“ – informacije o polaganju ispita za studente stručnog studija

Studenti preddiplomskog stručnog studija, smjer Fitnes, trebaju položiti slijedeće specijalističke predmete: 1. kineziološku analizu u fitnesu, 2. antropološku analizu u fitnesu, 3. metodiku treninga s otporom, 4. metodiku aerobike, 5. metodiku kardio-fitnesa, 6. programiranje i kontrolu u fitnesu, 7. prehranu u fitnesu, 8. fitnes za osobe s kroničnim oboljenjima, 9. Stručno-trenersku praksu. Svi navedeni predmeti polažu se u vrijeme službeno objavljenih ispitnih rokova i nije ih potrebno prijavljivati. U tekstu koji slijedi navedene su temeljne informacije o načinu polaganja svakog od navedenih ispita te obveznoj i dopunskoj literaturi.

 

1.      Kineziološka analiza u fitnesu (prof.dr.sc. Goran Marković)[1]

a.       Način polaganja: napisan seminarski rad i usmeni ispit

b.      Priprema seminarskog rada: seminarski rad se predaje kao kompjuterski ispis za vrijeme polaganja ispita. Treba sadržavati i) naslovnu stranu, ii) sadržaj, iii) uvod, iv) kineziološku analizu dva pokreta (vježbe) ili dvije kineziološke aktivnosti, v) zaključak i vi) popis literature.

c.       Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Jukić I., G. Marković (2005): Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet, Zagreb.

d.      Dopunska literatura za ispit: bilješke s predavanja.

 

2.      Antropološka analiza u fitnesu (prof.dr.sc. Goran Marković)1

a.       Način polaganja: napisan seminarski rad i usmeni ispit

b.      Priprema seminarskog rada: seminarski rad se predaje kao kompjuterski ispis za vrijeme polaganja ispita. Treba sadržavati i) naslovnu stranu, ii) sadržaj, iii) uvod, iv) antropološku analizu (jednadžbu specifikacije i jednadžbu vrijednosti) dvije vježbe ili dviju kinezioloških aktivnosti, v) zaključak i vi) popis literature.

c.       Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Jukić I., G. Marković (2005): Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet, Zagreb.

d.      Dopunska literatura za ispit: bilješke s predavanja.

 

 

 

 

3.      Metodika treninga s otporom (dr.sc. Saša Vuk)[2]

a.       Način polaganja: praktična demonstracija; student treba naučiti i znati demonstrirati osnovne i izolirajuće vježbe s otporom, kao i njihove temeljne varijacije. Osim toga, student mora znati vrste hvatova i temeljne pokrete u zglobovima u sve tri ravnine.

b.      Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Jukić I., G. Marković (2005): Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet, Zagreb

                                                            ii.      Zatsiorsky, V.M., Kraemer, W.J. (2010). Znanost i praksa u treningu snage. Datastatus, Beograd.

c.       Dopunska literatura za ispit:

                                                              i.      Marković, G. A. Bradić (2008): Nogomet – integralni kondicijski trening. TVZ, Zagreb.

 

4.      Metodika aerobike ((prof.dr.sc. Gordana Furjan-Mandić)2

a.       Način polaganja: praktični i teorijski dio ispita; u okviru praktičnog dijela ispita student mora:

                                                              i.      demonstrirati dvije koreografije (Hi/Lo i Step ili New Body aerobiku). Svaka se koreografija sastoji iz 2 bloka koji se moraju izvesti u desnu i lijevu stranu s pravilnom promjenom vodeće noge. Pri izvođenju koreografije studenti moraju najaviti početak  i svaki slijedeći korak u koreografiji;

                                                            ii.      demonstrirati i objasniti vježbe za razvoj snage i gibljivosti (stretching)

b.      Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Zbornik radova, 6. Zagrebački sajam sporta - "Suvremena aerobika" (1997)., ur. Metikoš, D., F. Prot, G. Furjan-Mandić, K. Kristić, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

                                                            ii.      Alter, M. J. (1990). Science of stretching. Champaign, Ilinois: Human Kinetics Books.

                                                          iii.      Cvetković, M. (2009). Aerobik. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičkog vaspitanja.

c.       Dopunska literatura za ispit: bilješke s predavanja

 

5.      Metodika kardio-fitnesa (prof.dr.sc. Goran Marković)2

a.       Način polaganja: usmeni ispit

b.      Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Marković, G. A. Bradić (2008): Nogomet – integralni kondicijski trening. TVZ, Zagreb.

c.       Dopunska literatura za ispit: bilješke s predavanja.

 

6.      Programiranje i kontrola u fitnesu (prof.dr.sc. Goran Marković)

a.       Način polaganja: napisan seminarski rad i usmeni ispit

b.      Priprema seminarskog rada: seminarski rad se predaje kao kompjuterski ispis za vrijeme polaganja ispita. Treba sadržavati i) naslovnu stranu, ii) sadržaj, iii) uvod, iv) operativni program treninga fitnesa (minimalno 30 trenažnih dana), temeljen na inicijalnom stanju pojedinca ili skupine te definiranom cilju treninga, v) zaključak i vi) popis literature.

c.       Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Sekulić D., D. Metikoš: Uvod u osnovne kineziološke transformacije. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Split, 2007 (prvi dio – 1. i 2. poglavlje; drugi dio: sva poglavlja).

                                                            ii.      Zatsiorsky, V.M., Kraemer, W.J. (2010). Znanost i praksa u treningu snage. Datastatus, Beograd.

                                                          iii.      Marković, G. A. Bradić (2008): Nogomet – integralni kondicijski trening. TVZ, Zagreb.

d.      Dopunska literatura za ispit: bilješke s predavanja.

 

7.      Prehrana u fitnesu (prof.dr.sc. Goran Marković)

a.       Način polaganja: usmeni ispit

b.      Obvezna literatura za ispit:

                                                              i.      Prehrana i oporavak nogometaša. U: Marković G. A. Bradić (2008): Nogomet – integralni kondicijski trening. TVZ, Zagreb.

c.       Dopunska literatura za ispit: bilješke s predavanja.

 

8.      Fitnes za osobe s kroničnim oboljenjima (prof.dr.sc. Lana Ružić)

a.       Način polaganja: pismeni ispit

b.      Obvezna literatura za ispit: bilješke s predavanja

c.       Dopunska literatura za ispit: Mišigoj-Duraković i sur.: Tjelesno vježbanje i zdravlje, Grafos, Zagreb, 2006.

 

9.      Stručno-trenerska praksa (prof.dr.sc. Goran Marković)

a.       Način realizacije (izvadak iz službenog upitnika o organizaciji stručno-trenerske prakse SCIT-a):

                                                              i.      Student samostalno ili eventualno na preporuku voditelja studijskog smjera dogovora stručno-trenersku praksu s određenim klubom/centrom.

                                                            ii.      Nakon usmenog dogovora student osobno upućuje pisanu zamolbu klubu/centru za obavljanje prakse.

                                                          iii.      Nakon što klub/centar zaprimi i pozitivno odobri provođenje prakse, izdaje studentu potvrdu o suglasnosti za obavljanje iste (potvrda od jedne rečenice). Potvrda u zaglavlju mora sadržavati naziv ustanove, broj telefona i mail, a u tekstu ime i prezime mentora s kojim voditelj studijskog smjera po potrebi može komunicirati.

                                                          iv.      Student osobno donosi potvrdu voditelju studijskog smjera koji zadržava istu i studentu izdaje Obrazac 1. uputnice za obavljanje stručno-trenerske prakse (opaska: Obrazac 1. uputnice se može podići u referadi SCIT-a).

                                                            v.      Student ispunjava Obrazac 1. i predaje ga mentoru, direktoru kluba/centra ili direktoru sportske organizacije na početku obavljanja stručno-trenerske prakse.

                                                          vi.      Nakon provedene stručno-trenerske prakse student predaje mentoru na pregled Dnevnik stručno-trenerske prakse u kojem su pripreme provedenih treninga. Mentor iste pregledava te ovjerava Dnevnik stručno-trenerske prakse svojim potpisom i žigom ustanove u kojoj je praksa obavljana.

                                                        vii.      Student predaje ovjereni Dnevnik stručno-trenerske prakse voditelju studijskog smjera koji upisuje potpis u predviđenu rubriku.

 

 

Zagreb, 27.06.2012. godine,

 

Prof.dr.sc. Goran Marković[1] Kod starijih generacija studenata Kineziološka i antropološka analiza su jedan zajednički predmet. U tom slučaju studenti mogu pripremiti jedan cjeloviti seminarski rad ili dva posebna seminarska rada, a sukladno navedenim uputama.

[2] Studenti starijih generacija koji su odslušali predmet Metodika fitnesa isti polažu na način da polože Metodiku treninga s otporom, metodiku aerobike i metodiku kardio-fitnesa. Prosjek ocjena iz ta tri predmeta čini ukupnu ocjenu iz predmeta Metodika fitnesa.

 

 

 

 

 

 

FITNES  ZA OSOBE S KRONIČNIM BOLESTIMA:

PROF.DR. LANA RUŽIĆ

Fitness za osobe s kroničnim bolestima koji u indexu imaju prof.dr. Lana Ružić:

„Ispiti se održavaju jednom mjesečno,a termin slijedećeg roka objavljuje se na rezultatima prethodnog roka, a najkasnije tri tjedna prije roka.“

SRIJEDA.  29.10.2014.  U  13.00 SATI

 

 

FITNES I ZDRAVLJE

prof. dr. sc. Stjepan Heimer

21. 09. 2010. u 17 :00 sati

 

 

Manedžment u fitnesu

prof.dr.sc. Mato Bartoluci

Mjesec Dan Sat Prijave za ispit zaprimaju se ubacivanjem prijavnice u sandučić na vratima kabineta prof.dr.sc. Mate Bartoluci (br. 121) do:
Studeni 26 13 24.11.2009. (utorak) do 13.00 sati
Siječanj 28 13 26.1.2010. (utorak) do 13.00 sati
Veljača 11 13 09.2.2010. (utorak) do 13.00 sati
Travanj 22 13 20.4.2010. (utorak) do 13.00 sati
Lipanj 17 12 15.6.2010. (utorak) do 13.00 sati
Srpanj 1 13 29.6.2010. (utorak) do 13.00 sati
Rujan  2 13 31.8.2010. (utorak) do 13.00 sati
       
NAPOMENA: nužno je provjeriti listu studenata koji mogu izaći na određeni rok, a koja se uobičajeno nalazi na internet stranicama Odjela za izobrazbu trenera, te na vratima kabineta prof.dr.sc. Mate Bartoluci i to od dana do kada traju prijave za pojedini ispitni rok.

 

 

METODIKA AEROBIKE-AK. 2013./14. GODINA

prof. dr. sc. Gordana Furjan Mandić

 

31.10.; 28.11.; 19.12.;  u 16.00 h

30.01.; 20.02.; u 10.00 h

27.03.; 24.04.;29.05.; u 16.00 h

18.06.;03.07. u 10.00 h

Konzultacije: četvrtkom 15.00 do 16.00 h

 

 

 

Specijalistički predmeti studijski smjer - PLIVANJE

prof.dr.sc. Goran Leko 

mj./god. datum sat
10. /2013. 17. 13:00
11. /2013. 28.
13:00
12. /2013. 19.
13:00
01.2014. 23.
13:00
02./2014. 20.
13:00
03./2014. 20.
13:00
04./2014. 24.
13:00
05./2014. 22.
13:00
06./2014. 19.
13:00
09./2014. 25.
13:00

 prof.dr.sc. Nada Grčić - Zubčević

*ispiti se održavaju prema dogovoru putem e-maila ngrcic@kif.hr

 

 

Specijalistički predmeti studijski smjer - SKIJANJE- AK. 2013./14. GODINE

prof.dr.sc. Bojan Matković

Utorak 15.10.2013. u 10:00 sati

Utorak 12.11.2013. u 10:00 sati

Utorak 8.4.2014. u 10:00 sati

Utorak 13.5.2014. u 10:00 sati

Utorak 3.6.2014. u 10:00 sati

Utorak 17.6.2014. u 10:00 sati

Utorak 1.7.2014. u 10:00 sati

Utorak 2.9.2014. u 10:00 sati

Utorak 16.9.2014. u 10:00 sati

 

Važno!!!!

POTVRĐENU PRIJAVNICU PROTREBNO JE DONIJETI NA DAN ISPITA, A  ISPIT SE PRIJAVLJUJE  PUTEM EMAILA  vcigrov@kif.hr , U KOJEM JE POTREBNO NAVESTI NAZIV PREDMETA KOJI STUDENT ŽELI POLAGATI.

 

Specijalistički predmeti studijski smjer - KOŠARKA- AK. 2013./14. GODINE

prof.dr.sc. Bojan Matković

doc.dr.sc. Damir Knjaz

ISPITNI ROKOVI

DATUM

VRIJEME ODRŽAVANJA

9.10.2013.

17:00

13.11.2013.

17:00

11.12.2013.

17:00

15.01.2014.

17:00

12.02.2014.

17:00

12.03.2014.

17:00

9.04.2014.

17:00

14.05.2014.

17:00

11.06.2014.

17:00

10.09.2014.

17:00

 

NAPOMENA:

Prije pristupanja na pojedini ispit potrebno se prijaviti putem e-mail prijave.

Način prijavljivanja ispita putem e-mail prijave:

Prijava ispita se sastoji od sljedećih informacija:

SUBJECT: PRIJAVA ZA ODREĐENI ISPIT (NAVESTI KOJI?)

1. Datum za koji se student prijavljuje

2. Ime i prezime studenta

3. Matični broj studenta

 

Prijava se šalje na e-mail: tomislav.rupcic@kif.hr

 

                                    

 Specijalistički predmeti studijski smjer - RUKOMET
prof.dr.sc. Dinko Vuleta

PRAKTIČNO I TEORIJSKI

Listopad 2013.                  utorak, 22. u 16:00 sati

Studeni  2013.                   utorak, 19. u 16:00 sati

Prosinac 2013.                  utorak, 17. u 16:00 sati

Siječanj  2014.                  utorak, 21. u 16:00 sati

Veljača  2014.                   utorak, 04. u 16:00 sati

                                      utorak, 18. U 16:00 sati

Ožujak  2014.                    utorak, 18. u 16:00 sati

Travanj  2014.                   utorak, 15. u 16:00 sati

Svibanj  2014.                    utorak, 20. u 17:00 sati

Lipanj  2014.                      utorak, 10. u 17:00 sati

                                       utorak, 24. u 17:00 sati

Rujan  2014.                       utorak, 09. u 17:00 sati

            utorak, 23. u 17:00 sati

 

ZA SPECIJALISTIČKE PREDMETE ISPITI SE MOGU DOGOVORITI I IZVAN OKVIRA NAVEDENIH ROKOVA PUTEM E-MAILA: dinko.vuleta@kif.hr 

KONZULTACIJE:               UTORKOM   15:00-16:00

                                    ČETVRTKOM  16:00-17:00

 

 

 

 Specijalistički predmeti studijski smjer - ODBOJKA

prof.dr.sc. Nenad Marelić

Konzultacije iz odbojke utorkom u 9,oo sati.

 19. 11. 2013. u  16,00 sati

 10. 12. 2013.  u 16,00 sati

 

 

 

 Specijalistički predmeti studijski smjer - TENIS
prof.dr.sc. Boris Neljak

Ispiti - svaki prvi ponedjeljak u mjesecu od 11.00 sati

Konzultacije -  svaki prvi utorak u mjesecu od 11.00 – 12.00 sati

 

 

METODIKA KONDICIJSKE PRIPREME U TENISU- AK.2013./14. GODINA

dr.sc. Dario Novak

 

MJESEC

DAN

VRIJEME

Studeni

18.

20:00

Veljača

3., 17.

13:00

Travanj

14.

20:00

Lipanj

16., 30.

13:00

Rujan

1.

13:00

 

Specijalistički predmeti studijski smjer - 

 STRELJAŠTVO, JUDO, KARATE

prof.dr.sc. Hrvoje Sertić

 

AKADEMSKA GODINA 2013/14

STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU TRENERA

PREDMET : STRELJAŠTVO, JUDO, KARATE, BORILAČKI SPORTOVI

 

 

 

PRAKTIČAN I TEORIJSKI dio

ISPITA

 

)

 

 

 

mjesto:

 

 

 

 

 

 

datum

sat

 

 

 

 

 

10/2013

 

 

15.

16.00

 

 

 

 

izvanredni

ispitni rok

11/2013

 

 

12.

16.00

 

 

 

 

12/2013

 

 

10.

16.00

 

 

 

 

zimski ispitni rok

.

01/2014

 

 

21.

16.00

 

 

 

 

02/2014

 

 

25.

16.00

 

 

 

 

izvanredni ispitni rokovi

03/2014

 

 

11.

16.00

 

 

 

 

04/2014

 

 

15.

16.00

 

 

 

 

05/2014

 

 

13.

16.00

 

 

 

 

ljetni ispitni rok

 

06/2014

 

 

10.

16.00

 

 

 

 

07/2014

 

 

01.

16.00

 

 

 

 

jesenski ispitni rok

.

 

 

 

 

16.

 

16.00

 

 

 

 

09/2014

                     

 KONZULTACIJE: utorak od 14:30-15:30

Termini su valjani uz prethodnu najavu/prijavu putem e-maila minimalno 3 dana ranije- Ispit se otkazuje minimalno 1 dan ranije.

                                                                                   

 Ispit se prijavljuje putem e-maila minimalno 3 dana ranije ( hrvoje.sertic@kif.hr ), a otkazuje najmanje 1 dan ranije.